Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω υβριδικών ηλιακών συστημάτων και οργανικού κύκλου Rankine» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ ΡΡΤΥ469Β7Κ-Λ14

ΡΡΤΥ469Β7Κ-Λ14