Προκήρυξη μιας θέσης υποψήφιου διδάκτορα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Θέμα: Διεργασίες αναγωγής οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) σε καταλύτες ευγενών μετάλλων και σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου.

Περίληψη:
Η προτεινόμενη Διδακτορική Διατριβή έχει σαν στόχο την ανάπτυξη, τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για την απομάκρυνση οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) από καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης μέσω της εκλεκτικής καταλυτικής αναγωγής τους (SCR) σε συνθήκες περίσσειας οξυγόνου.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Προκήρυξη Διδακτορικών_Διεργασίες αναγωγής οξειδίων αζώτου σε καταλύτες_ΤΧΜ

Αίτηση υποψήφιου Διδάκτορα_ΤΧΜ