Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών:

Α) Μια (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διατριβής με τίτλο “Modeling the impact of anthropogenic emissions on air quality over the Mediterranean region

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

 

Β) Μια (1) θέση υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διατριβής με τίτλο “Προσδιορισμός βιοδεικτών για την ταυτοποίηση και αναγνωρισιμότητα αίγειων γαλακτοκομικών προϊόντων ορεινών περιοχών

Προκήρυξη

Αίτηση

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ