Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού με το θεσμό των ακαδημαϊκών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ