Πρωτοετείς φοιτητές 2022-2023: δημιουργία ιδρυματικού λογαριασμού και αιτήσεις για δωρεάν σίτιση και στέγαση

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία ενεργοποίησης ακαδημαϊκού λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν στο σύνδεσμο: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού URegister θα βρείτε στο σύνδεσμο: https://osrv1.uowm.gr/f/URegister_Activate_Instructions.pdf

Προσοχή στη διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας: Τα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά και η φωτογραφία θα πρέπει να είναι τύπου ταυτότητας, έγχρωμη, ανφάς και σε ουδέτερο φόντο. Αίτηση χωρίς σωστά στοιχεία και σωστή φωτογραφία θα απορρίπτεται αμέσως. Οι αιτήσεις θα εγκριθούν τη Δευτέρα, 26-09-2022. Μόλις εγκριθεί η ταυτότητα, οι φοιτητές παρακαλούνται να αποθηκεύσουν τον 12ψήφιο αριθμό της, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στις αιτήσεις για δωρεάν σίτιση και στέγαση.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, θα ακολουθήσει η κατάθεση των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση και σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023