Σίτιση φοιτητών στο εστιατόριο στα Κοίλα

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε την ανακοίνωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας για τη σίτιση των φοιτητών στο εστιατόριο του κτιρίου του Πανεπιστημίου στα Κοίλα Κοζάνης. Αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Η τελική εγκεκριμένη κατάσταση των δικαιούχων για δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο, με ανάδοχο την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ Α.Ε. βρίσκεται αναρτημένη στην είσοδο του εστιατορίου. Θα πρέπει οι φοιτητές να προσέρχονται στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας με μια φωτογραφία ταυτότητας για να παραλάβουν την κάρτα σίτισής τους. Η παραλαβή της κάρτας θα γίνεται μέχρι 31-01-2020. Σε περίπτωση μη παραλαβής της θα δοθεί στους επιλαχόντες.

Σίτιση στα Κοίλα