Βιωματικό Εργαστήρι: Έμφυλη Βία στις Συντροφικές Σχέσεις και την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας

Σας επισυνάπτω την αφίσα και την ανακοίνωση για ένα βιωματικό εργαστήρι, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 2/12/2020 και στις 18/2/2021 και το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες όλων των τμημάτων του ΠΔΜ που εδράζονται στην Κοζάνη. Το θέμα του εργαστηρίου αφορά την “Έμφυλη Βία στις Συντροφικές Σχέσεις και την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006)”, και αποτελεί ένα από τα τέσσερα εργαστήρια που διοργανώνουμε στην Κοζάνη με γενικότερο θέμα τις “Συντροφικές Σχέσεις και την Ισότητα ανάμεσα στα Φύλα”. Στο συγκεκριμένο εργαστήρι θα μιλήσουν η ψυχολόγος και η νομικός του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης.

Θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό για μας αν μπορούσατε να ανεβάσετε στην ιστοσελίδα των τμημάτων, στα οποία εργάζεστε, την ανακοίνωση και την αφίσα ώστε να γνωστοποιηθεί.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

 

Σεψά Ελπίδα, Msc Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Ψυχαναλυτικής Κατεύθυνσης Ψυχολόγος στη Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 2ος όροφος Κοζάνη, Τ.Κ. 50100

Τηλ.: 2461056275