Υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Τάγαρης, αναπληρωτής καθηγητής (τηλ. 24610-56620, etagaris@uowm.gr), με αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη, καθηγητή (ktsanaktsidis@uowm.gr).