Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν στέγαση και σίτιση σε νέους φοιτητές (αθλητές ή από μετεγγραφή)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εισήχθησαν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως αθλητές ή από μετεγγραφή να ενημερωθούν από τις παρακάτω ανακοινώσεις για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δωρεάν στέγασης και σίτισης.

Ανακοίνωση μετεγγραφέντων και Αθλητών για δωρεάν Στέγαση 2020-2021

Ανακοίνωση μετεγγραφέντων φοιτητών και Αθλητών για Σίτιση 2020-2021