Βασίλης Ευαγγελόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελόπουλος Βασίλης

Ειδικότητα/Θέση: Φυσικός (Λέκτορας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΔΜ)

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Βασίλης Ευαγγελόπουλος είναι μέλος ΔΕΠ του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) (Λέκτορας) με ειδίκευση στη Χημική Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία. Το 1991 απέκτησε δίπλωμα Φυσικού από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το 2005 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη “Χημική Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση ” και το 2008 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται (α) μέτρηση, αξιολόγηση και δυναμική διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα, ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα εσωτερικού περιβάλλοντος (β) ανάλυση αιωρουμένων σωματιδίων με χρήση αέριας χρωματογραφίας (γ) ανάπτυξη λογισμικού για την παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το επιστημονικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε περισσότερα από 20 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές (Scopus) καθώς και σε πλέον των 60 άρθρων σε πρακτικά διεθνών & εθνικών επιστημονικών συνεδρίων (>159 αναφορές h-index = 7, Scopus). Έχει αξιολογήσει συνολικά εργασίες >30 σε >5 επιστημονικά περιοδικά.

Δημοσιεύσεις 2013-2018 (έως πέντε)

  1. Sfikas, A., Angelidis, P., Samaras, P., Zoras, S., Evagelopoulos, V. Utilization of a multi-parameter sensor network for online monitoring of the water quality in the lignite mining area of Kozani, Greece (2013) Desalination and Water Treatment, 51 (13-15), pp. 2977-2986.

  2. Zoras, S., Evagelopoulos, V., Pytharoulis, I., Triantafyllou, A.G., Skordas, I., Kallos, G. Development and validation of a novel-based combination operational air quality forecasting system in Greece. (2014) Meteorology and Atmospheric Physics, 125 (1-2), pp. 103-125.

  3. Stamatis Zoras, Argyro Dimoudi, Vasilis Evagelopoulos, Spyros Lyssoudis, Sofia Dimoudi, Anna-Maria Tamiolaki, Vasilis Stathis, Apostolos Polyzakis and Euterpi Deligiorgi. Bioclimatic rehabilitation of an open market place by a computational fluid dynamics simulation assessment. Future Cities and Environment (2015) DOI 10.1186/s40984-015-0009-4

  4. Tsakmakis,I., Kokkos,N., Pisinaras,V., Papaevangelou,V., Hatzigiannakis, E., Arampatzis, G., Gikas, G., Linker, R., Zoras, S., Evagelopoulos, V., Tsihrintzis, V.A. & Sylaios, G. Operational Precise Irrigation for Cotton Cultivation through the coupling of Meteorological and Crop Growth Models. Water Resour Manage, (2017) Water Resources Management 31(1), pp. 563-580.

Ερευνητικά Προγράμματα 2014-2019 (έως πέντε)

  1. Επίβλεψη των Συστημάτων Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που Εποπτεύει το ΚΕ.ΠΕ. ΕΛΚΕ (2017).

  2. Μελέτη Απόδειξης ισοδυναμίας αναλυτών Grimm και επίβλεψη των συστημάτων ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κέντρου Περιβάλλοντος. ΕΚΛΕ (2018).

  3. Κάλυψη αναγκών λειτουργίας του δικτύου ατμόσφαιρας, ΕΚΛΕ (2019).

Διακρίσεις

  1. Ανάπτυξη λογισμικού για την παρουσίαση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης με χρήση περιβαλλοντικών δεικτών (Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας- www.kepekozani.gr, Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας- www.airnow-pste.gr, ΔΕΗ Α.Ε.- www.dm-dei.gr, Αττική οδό-www.dao.gr).

  2. Μέλος της επιτροπής για τη σύνταξη του σχεδίου: «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Περιφέρεια Δυτικης Μακεδονίας (2016).