Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με βάση το Π.Δ. 407/80 και Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακαδημαϊκούς υποτρόφους ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Επισυνάπτονται οι Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ακαδημαϊκων Υποτρόφων

Πρόσκληση Εκδήλωσης 2019-2020

  • Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι: 1)Για τα μαθήματα 1-12 τα οποία είναι μαθήματα Εργαστηρίων (πρώην ΤΕΙ) δεν απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος, 2) Για τα μαθήματα 13-25 τα οποία είναι μαθήματα θεωρίας του Προγράμματος Σπουδών “Μηχανικών Περιβάλλοντος” απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος
  • Διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 – Για τη διδασκαλία των μαθημάτων απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος