Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σύμβουλοι Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

­   κ. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής, για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

­   κ. Μαρία Γούλα, Καθηγήτρια, για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ.