Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο. Σύμβουλοι Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

κ. Ζαχαρίας Φροντιστής (zfrontistis@uowm.gr), Αναπληρωτής Καθηγητής, για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

κ. Μαρία Γούλα (mgoula@uowm.gr), Καθηγήτρια, για τους φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Συμβούλου Σπουδών πατήστε εδώ