Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο φοιτητή την αναγκαία συμπαράσταση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο. Σύμβουλοι Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών:

κ. Ζαχαρίας Φροντιστής, Αναπληρωτής Καθηγητής (zfrontistis@uowm.gr και 24610-56659)

Διαδικασία_Σύμβουλος σπουδών

Αίτηση_φοιτητής

Έντυπο _Σύμβουλος Σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο του Συμβούλου Σπουδών πατήστε εδώ