Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

For each student, the Assembly of the Department assigns the duties of academic advisor to the faculty members of the Department. The allocation of students in the Department of Chemical Engineering, the duties and responsibilities of the academic advisor, as well as the necessary forms are posted below.

  1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  2. Κατανομή φοιτητών σε κάθε Ακαδημαϊκό Σύμβουλο
  3. Αίτηση φοιτητή
  4. Έντυπο επαφής φοιτητή με τον Σύμβουλο Σπουδών
  5. Έντυπο Πεπραγμένων Ακαδημαϊκού Συμβούλου