Επικοινωνία

 

 

 

 

Αποστολή μηνύματος

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών και (πρώην) Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ευριπίδης Τσατσιάδης (Προϊστάμενος Γραμματείας)
Τηλέφωνο: +30 24610 56654
E-mail: chemeng@uowm.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 501.00, Κοζάνη

Βασιλική Μπισούκη
Τηλέφωνο: +30 24610 56606
E-mail: aff00104@uowm.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 501.00, Κοζάνη

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)
Παρασκευή Γκατζιούφα
Τηλ.: +30 24610 68090
E-mail: tean@uowm.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 501.50, Κοζάνη