Επικοινωνία

Αποστολή μηνύματος

Προϊστάμενος Γραμματείας
Κορίνα Χαριτάκη
Τηλέφωνο: +30 24610 56654
E-mail: kcharitaki@uowm.gr

Γραμματεία
Θεοδώρα Τριγώνη
Τηλέφωνο: +30 24610 56606
FAX Γραμματείας: +30 24610 56603
Email: ttrigoni@uowm.gr

Διοικητικός Υπάλληλος
Ασλανίδου Αικατερίνη
Τηλ. : +30 24610 68090
Email: kaslan@teiwm.gr

Διεύθυνση Γραμματείας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Μπακόλα και Σιαλβέρα
Τ.Κ. 50132 Κοζάνη