Επικοινωνία

 

 

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 501.00, Κοζάνη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 501.50, Κοζάνη

Αποστολή μηνύματος

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών και (πρώην) Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ευριπίδης Τσατσιάδης (Προϊστάμενος Γραμματείας)
Τηλέφωνο: +30 24610 56654
E-mail: chemeng@uowm.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 501.00, Κοζάνη

Παρασκευή Γκατζιούφα
Τηλέφωνο: +30 24610 56606
E-mail: chemeng@uowm.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 501.00, Κοζάνη

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)
Παρασκευή Γκατζιούφα
Τηλ.: +30 24610 68090
E-mail: tean@uowm.gr
Website: https://tean.uowm.gr/