Ερευνητικές Δραστηριότητες

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Έρευνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στις τρέχουσες σημαντικές προκλήσεις, στο χώρο της χημικής μηχανικής με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και ένα αειφόρο μέλλον. Η έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα είναι στην αιχμή των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. Ιδιαίτερη συνεισφορά προς την κατεύθυνση αυτή έχουν τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του τμήματος.

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργούν τα παρακάτω θεσμοθετημένα Εργαστήρια: