Ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ενεργειακής Μετάβασης και Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού – ΕΜΑΜ» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών: Ορισμός ΟΔΕ/Διαχειριστή: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίου: Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων: Πρακτικό εκλογής:

Προκήρυξη δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ως εξής: Α) «Ανάλυση και Μοντελοποίηση των Επιπτώσεων των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ενεργειακής Μετάβασης και Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού – ΕΜΑΜ» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Προκήρυξη εκλογών: Ορισμός ΟΔΕ/Διαχειριστή: Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίου:

Πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο επισυνάπτεται το αριθμ. 39130/Ζ1/15-04-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών Duo-Korea 2024 με σκοπό την ενίσχυση ανταλλαγής...

3η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Σπουδές το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας η 3η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.