Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου “Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_ΓΙΑ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ_ΕΔΑΠΑ_signed

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Διευθυντή στο Εργαστήριο “Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων”

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΔΑΠΑ

Υποτροφίες Εστίας Ναυτικών

Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ 390/1-10-2021 έγγραφο της Εστίας Ναυτικών που αφορά στη χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών) με τίτλο «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab»

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή του Διατμηματικού εργαστηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και...

Παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών

Τη Δευτέρα, 27-09-2021 και ώρα 17:00 θα γίνει η παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο “Ξηρή αναμόρφωση βιοαερίου με χρήση περοβσκιτών” του φοιτητή...

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων κατάταξης των υποψηφίων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Ανακοινώνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων...

Ανάρτηση οριστικών Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. ΤΧΜ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_site

Υποτροφίες από έσοδα κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Ανακοινώνουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 101178/Ζ1/17-8-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές)...