Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ στη συνεδρίαση με αριθμό Πρωτ. 167/13-03-20222. Το ΣΔΙΦ του Ιδρύματος είναι προσβάσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://committees.uowm.gr/gender-equality/schedio-drasis-gia-tin-isotita-ton-fylon/