ΙΔΡΥΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Θεσμοθετημένο «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων» (ΕΠΧ-ΕΥΑ) καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Χημείας και της Επεξεργασίας των Υδάτων και των Υγρών Αποβλήτων με σύγχρονες και συμβατικές μεθόδους. Από το 2009 είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025, προσαρμοσμένο στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει:

  • την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου καθώς και της τοπικής κοινωνίας, σε θέματα των γνωστικών αντικειμένων του.
  • την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων με έμφαση στα ύδατα και τα υγρά απόβλητα
  • την διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων
  • την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων
  • τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
  • Τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων και διάδοσης πληροφοριών.
  • Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α΄ 53).

Το Εργαστήριο ως Οργανωμένη Δομή και Υποδομή του Φορέα Εκπαίδευσης & Έρευνας μπορεί να αποτελέσει Μοχλό Ανάπτυξης και Συνεργασίας με τους Παραγωγικούς Κλάδους και τους Δημόσιους φορείς.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από (α) μέλη (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δικαιοσύνης, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, (β) από ειδικό διδακτικό προσωπικό και ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Μέλη εργαστηρίου:

Διευθύντρια:

Δρ. Αμανατίδου Ελισάβετ, Χημικός Μηχανικός, Καθηγήτρια, eamanatidou@uowm.gr

Tel: +30 24610 68015, +30 24610 68028, +30 24610 68012 (lab)

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Δρ Ευαγγελόπουλος Βασίλης, Φυσικός, Λέκτορας, vevagelopoulos@uowm.gr

Γκούντας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Λέκτορας, igountas@uowm.gr

 

Ειδικό τεχνικό προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π):

Ναλμπαντίδου Δόμνα, dnalmpantidou@uowm.gr

 

Εργαστηριακοί επιστημονικοί συνεργάτες:

Δρ. Τσικριτζής Λάζαρος, Χημικός Μηχανικός, ltsikritzis@uowm.gr

Δρ. Μπέλλος Δημήτριος, Βιολόγος, b.innoveco@gmail.com

Δρ. Σαμιώτης Γεώργιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, samiotis1982@hotmail.com

Δρ. Γκανάτσιος Βασίλειος, χημικός, v.gkanatsios@gmail.com

Τρικιλίδου Ελένη, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc, etrikilido@yahoo.com

Δρ. Θεοφανίδης Σταύρος Αλέξανδρος, Χημικός Μηχανικός, st.theofanidis@gmail.com 

Ταουσανίδης Ανδρέας, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργών, MSc.

Μαυροματίδου Χαρούλα, Γεωπόνος Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων MSc, Waterlab3@uowm.gr

Κέμμου Γαρυφαλλιά, Χημικός Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτωρ, waterlab4@uowm.gr

Ριστάνης Ηλίας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, waterlab1@uowm.gr

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτικοί Ζυγοί: Mettler Toledo XS 205 DU, Mettler Toledo PB3002-S/FACT, Precisa 225SM-DR, Adam Equipment ADP 360/L

Αέριος Χρωματογράφος: Agilent 7890A

Φυγόκεντρος: Thermo Scientific Thermo Fisher Scinetific TX 400/Rotor SL 16

Ιοντικός χρωματογράφος ανιόντων: Methrom 881 Compact IC pro, Anion MCS

Ιοντικός χρωματογράφος κατιόντων: Methrom 881 Compact IC pro, Cation MCS

Συσκευή μέτρησης ανόργανου, οργανικού, ολικού άνθρακα και ολικού αζώτου: Analytica Jena multi N/C 3100 CLDTOC

Φασματοφωτόμετρα: Perkin-Elmer Corporation UV/Vis Spectrometer Lambda 40, Lovibond Sprectrodirect, Shimadzu UV-1900, Hitachi U-2001, Secomam Pastel UV 70

Πυριαντήρια: ISCO S1A 00035 NSe 30, Raypa HM-9 MP, Memmert UL-40, Thermo Scientific M110

Επωαστικοί Θάλαμοι: Aqualytic FKU 1800-1, Thermo Heraeus B6(2τμχ),

Αυτόκαυστο: Astell Benchtop Autoclave -43L-

Συσκευή απόσταξης: Gerhard kjeldahl Vap 45

Συσκευή χώνευσης: Gerhardt KB 8 S

Θάλαμος νηματικής ροής: Thermo Scientific MSC-Advantage

Μικροσκόπιο: Leica DM 100

Στερεοσκόπιο: Leica MZ 6

Φλογοφωτόμετρο: Advance Technical Services ATS 200M

Πεχάμετρα: Methrom 827 pH lab, Thermo Electro Corporation Orion Star Series Meter, Hanna HI 2002-02, Consort C830, Winlab Data Line Oxygen-Meter(2τμχ)

Αγωγιμόμετρα: Orion 3-Star Series Meter, WTW inolab cond 730, Methrom 712, Hanna HI-8733N, Consort C830, Aqualytic L17

Συσκευές μέτρησης BOD: Lovibond oxidirext BSB BOD, WTW OxiTopControl 6(2τμχ), WTW OxiTop IS 6

Θολερόμετρα: WTW 430 IR, WTW Turb 355T, Hach-Lange 2100 P

Αυτόματος τιτλοδότης: Schott Instruments TitroLine alpha 05 plus

Οξυγονόμετρα: Hack HQ30d, Delta Ohm HD 2109.2, Hack Sension 6, WTW Oxi 340, Hanna HI98198 opdo

Μετρητές υπολειμματικού χλωρίου: Hack Pocket Colorimeter II, Hanna HI 93701

Βαρόμετρο:  Greisinger GTD 1100

Υδατόλουτρα: Selecta Precisdig, Witeg WB-6

Λουτρό υπερήχων: Selecta Ultrasonic-HD

Μετρητής πολλαπλών παραμέτρων: Consort C 835

Σταθμήμετρο: Solinst 101

Τοξικόμετρο: Labsystems Luminoskan TL

Jar tests: Isco JF 4, Floc tester

Θερμοαντιδραστήρες: WTW CR 2200, Hoelzle & chelius GMBH 30, Macherey-Nagel Nanocolor Vsrio compact(2τμχ), Ohaus NB2AL, Lovibond ET 108

Διάταξη Soxhlet: Γυάλινος Εξοπλισμός Duran

Αναερόβιος Αντιδραστήρας: Amarequip

Αναλυτής Βιοαερίου: Geotech Biogas 5000

Φωτοβιοαντιδραστήρας: Bioprocess control

Spray dryer:  Nanbei CN NSP-1500

Διάταξη υπερκάθαρου νερού: ETECO & ΙΟΝΕΛ Α.Ε.Β.Ε.

Πιλοτική εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού: Behr LaborTechnik KLD 4/SR(2τμχ)

Πιλοτική μονάδα διύλισης: Τσάμπος Ε.Π.Ε.

Πιλοτική μονάδα επεξεργασίας μεμβρανών: Eteco

Πιλοτική μονάδα επεξεργασίας ρητινών: Eteco

Πιλοτική μονάδα επίπλευσης: Τσάμπος Ε.Π.Ε. DRF/1,5

Βοηθητικός Εξοπλισμός

Μηχανικός αναδευτήρας: Heidolph RZR 2021

Μαγνητικοί αναδευτήρες: IKAWernt Big  Squid(2τμχ), Heidolph MR HeiMix S, Biosan MS-3000

Θερμαινόμενος μαγνητικοί αναδευτήρες: Schott SLR, Heidolph MR Heistandard, Biosan MSH-300

Διανεμητές: Hamilton Softop, Hirschmann laboratory ceramus classic, SartoriusBiohit Prospenser

Ανακινητήρες κυκλικής δόνησης: Heidolph Rotamax 120, Heidolph Unimax 2010

Υδραργυρικά θερμόμετρα: Geratherm Labortherm DK 1807, Brannan 76mm IMM

Ψηφιακά θερμόμετρα: HACCP Klima Guard, Greisinger electronic GmbH GMH 175

Omega HH11A, TFA 30.1017, Dual Thermo 2320

Θερμοφωλιά: LabHeat KM-ME

Μηχανικές πιπέτες: Brand Transerpette S, Eppendrof Research Plus, LLG Labware SC Manual Pipette, Biohit Proline Pipetor, Biohit Sartorius Proline

Ψηφιακές Προχοΐδες: Brand Digital Burette III, CAT Contriburette

Vortex: Scientific Industries Genie2 G560E

Φυγόκεντρος: Ohaus Frontier™ 5000 Series Mini

Συστήματα διήθησης: Rocket SF5, Pall

Αεροσυμπιεστές: Toros EM24/1.5,  Nanbei NCB-85, plus NB 24

Κυκλοφορητής: Witeg WCR-P8

Αντλίες νερού: Water service( 3τμχ)

Περισταλτικές αντλίες: Grundfos (2 τμχ), Pulsatron LB02S2 , Injecta HP (6 τμχ)

Αντλίες Κενού: Pedrollo pump  PKm 60, Millipore WP6122050, KNF

GPS: Garmin Montana 610

Γυάλινος Εξοπλισμός: ογκομετρικοί σωλήνες , ποτήρια ζέσεως, σιφώνια πλήρωσης και διαβαθμισμένα, ογκομετρικές φιάλες κλπ.

Βάρκα 4,3 μέτρα με κινητήρα 10 ίππων