Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων Τμήματος Χημικών Μηχανικών εαρινού εξάμηνου 2023-2024. Στα μαθήματα που αναφέρεται “Αίθουσα: Κοίλα” η αίθουσα θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το διδάσκοντα / τη διδάσκουσα.

Σύνδεσμος για το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας:

  • Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξάμηνου