Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (FOOD.IE LAB) ιδρύθηκε το 2020 με το ΦΕΚ 2315/Β’/15-6-2020 και ανήκει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας, και όχι μόνο, με σκοπό την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόμενων τροφίμων, την επιστημονική στήριξη διαφόρων δράσεων που θα αναφέρονται στην ποιότητα και ασφάλεια των ανωτέρω και στη συμβολή αποφυγής διατροφικών ατοπημάτων από προϊόντα της Περιφέρειάς μας, την προώθηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, την καθοδήγηση και την εκπαίδευση των παραγωγών και του  ανθρώπινου δυναμικού στην προσαρμογή της ολοένα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και τη χρήση καινοτομιών στην επιστήμη των τροφίμων, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ FOOD.IE.LAB