Προσωπικό Τμήματος

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

H Γραμματεία του Tμήματος είναι αρμόδια για τα φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα στα φοιτητικά θέματα περιλαμβάνονται:

  • Οι εγγραφές των φοιτητών.
  • H τήρηση του αρχείου των φοιτητών, στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία, στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες και τη χορήγηση διπλωμάτων.
  • H σύνταξη καταστάσεων φοιτητών, σύμφωνα με τη δήλωση επιλογής εκ μέρους τους των μαθημάτων, που αυτοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • H έκδοση πιστοποιητικών.

H εξυπηρέτηση των φοιτητών, γίνεται όλες τις εργάσιμες μέρες από 11:00 έως 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας.

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών και (πρώην) Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ευριπίδης Τσατσιάδης (Προϊστάμενος Γραμματείας)
Τηλέφωνο: +30 24610 56654
Fax: +30 24610 56603
E-mail: chemeng@uowm.gr και enveng@uowm.gr
Διεύθυνση: Μπακόλα και Σιαλβέρα, 501 32, Κοζάνη

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας)
Αικατερίνη Ασλανίδου
Τηλ.: +30 24610 68090
Fax: +30 24610 38675
E-mail: sec-tean@teiwm.gr
Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501 50, Κοζάνη