Παρασκευή Γκατζιούφα

Η Παρασκευή Γκατζιούφα είναι οικονομολόγος και κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Πληροφορική, με 20ετή διδακτική εμπειρία στο (πρώην) Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι Ακαδημαϊκή Υπότροφος  στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διοικητική υποστήριξή του.