Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Αμανατίδου Ελισάβετ Καθηγήτρια

eamanatidou@uowm.gr σελίδα

Γούλα Μαρία Καθηγήτρια

mgoula@uowm.gr σελίδα

Καραγιάννης Βάιος Καθηγητής

vkarayannis@uowm.gr σελίδα

Μητλιάγκα Παρασκευή Καθηγήτρια

pmitliagka@uowm.gr σελίδα

Μπακούρος Ιωάννης Καθηγητής

ylb@uowm.gr σελίδα

Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής

ktsanaktsidis@uowm.gr σελίδα

Σουλιώτης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής

msouliotis@uowm.gr σελίδα

Τάγαρης Ευθύμιος Αναπληρωτής Καθηγητής

etagaris@uowm.gr σελίδα

Τοπάλογλου Ελευθέριος Αναπληρωτής Καθηγητής

etopaloglou@uowm.gr σελίδα

Φροντιστής Ζαχαρίας Αναπληρωτής Καθηγητής

zfrontistis@uowm.gr σελίδα

Αντωνιάδου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια

mantoniadou@uowm.gr σελίδα

Βασιλειάδου Ιωάννα Επίκουρη Καθηγήτρια

ivasiliadou@uowm.gr σελίδα

Γκάρας Στυλιανός Επίκουρος Καθηγητής

sgaras@uowm.gr σελίδα

Καλογιάννης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

kkalogiannis@uowm.gr σελίδα

Κασκαούτης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής

dkaskaoutis@uowm.gr σελίδα

Στημονιάρης Αδάμος Επίκουρος Καθηγητής

astimoniaris@uowm.gr σελίδα

Χαρισίου Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής

ncharisiou@uowm.gr σελίδα

Ευαγγελόπουλος Βασίλειοςς Λέτκορας

vevagelopoulos@uowm.gr σελίδα