Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για διαμονή στις Φ.Ε. του ΠΔΜ 2022-2023

Ανακοίνωση Διεθνούς Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (European Symposium of Computer Aided Systems Engineering), Αθήνα, 2023 – Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Tο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο Χημικής Μηχανικής με τίτλο European Symposium of Computer Aided Systems Engineering 2023, τον ερχόμενο Ιούνιο....

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα, και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 2022-2023

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 81096/Ζ1/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό.

Κληροδότημα “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ” για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με διαγωνισμό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στην Φυτοπαθολογία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ...