Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Αναρτάται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 112663/Ζ1/16-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το...

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας αναρτήθηκε η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Επιτυχόντες Αλλοδαποί-Αλλογενείς 2022-2023: Εγγραφή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Επισυνάπτονται οι απόφασεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών...

Εγγραφή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών των νέων φοιτητών (εισακτέοι 2022-2023)

Παρακαλούνται οι νέοι φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με ταχυδρομείο ή courier (όχι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο)...