Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό να ενημερωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που...

Πρόγραμμα και Οδηγίες Εξετάσεων

Τα προγράμματα και οι οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι...