Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό να ενημερωθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: Διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές που...

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Τα προγράμματα και οι οδηγίες για τις εξετάσεις καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο θα αναρτώνται σε αυτήν την ανακοίνωση και θα ανανεώνονται συνεχώς ώστε οι...

  • 1
  • 2