Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής (ΠΕΣΧΜ) πραγματοποιείται ο εθνικός τελικός διαγωνισμός μεταξύ των Σχολών/Τμημάτων Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, Χανιά, Κοζάνης, Λεμεσού) αλλά και των Ινστιτούτων Χημικής Μηχανικής για την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό Chem-E-Car.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σε δύο φάσεις:

Α. Εσωτερική διαδικασία για την ανάδειξη μέχρι δύο ομάδων των πέντε φοιτητών κάθε Σχολής ή Τμήματος που θα το εκπροσωπήσουν στη δεύτερη φάση.

Β. Εθνικός Διαγωνισμός μεταξύ των καλυτέρων ομάδων των Ιδρυμάτων που διεξάγεται στο πλαίσιο του ΠΕΣΧΜ.

Η νικήτρια ομάδα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό Chem-e-car competition.

Οι παρακάτω σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί της συμμετοχής ομάδων στον διαγωνισμό:

Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στην Πάτρα, Ιούνιος, 2022 (13ο ΠΕΣΧΜ)

2018 Official Chem-E-Car Competition® Video

Όσοι φοιτητές είναι ενδιαφερόμενοι ας βολιδοσκοπήσουν συμφοιτητές τους για δυνατότητα σχηματισμού ομάδας και αρχική συν-διαμόρφωση ιδεών για Chem-e-car.