Αξιολόγηση διδακτικού έργου εαρινού εξαμήνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, έχει προγραμματιστεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 στον...

Κληροδότημα “Εμμανουήλ Σακλαμπάνη”

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. Δ6/04-05-2023 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης, που αφορά σε προκήρυξη υποτροφιών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος...

Δ.Π.Μ.Σ. Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”: Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και 2021-2022 από το κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη

Ανακοινώνονται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων τα υπ’ αριθμ. 47930/Ζ1/27-04-2023  και 47943/Ζ1/27-04-2023 έγγραφα  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορούν σε προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό...

Πρόσκληση για συμμετοχή σε ‘Ερευνα για την Αντίληψη Σεισμικού Κινδύνου της Φοιτητικής Κοινότητας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια έρευνας που εκπονείται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ζητούμε από τους Φοιτητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας τη συμβολή σας για τη...

Προκήρυξη 30 νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τριάντα (30) Νέες Θέσεις για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, πολλές εκ των οποίων με Υποτροφία, για το φθινοπωρινό εξάμηνο του...

Διαδικτυακό Σεμινάριο “Learn how to apply the EIT model to your education programmes”

Ανακοινώνεται το Διαδικτυακό σεμινάριο “Learn how to apply the EIT model to your education programmes”, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27/4 και ώρα Ελλάδος...

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ – Fulbright Greece

Ανακοινώνονται για ενημέρωση όλων ενδιαφερομένων τα υπ’ αριθμ. 12924/11-04-2023, 12868/11-04-2023 και 12902/11-04-2023 επιστολή, ανακοίνωση και πρόσκληση – αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα...