Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον»: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 2022-2023

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρατείνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2022....

Προκήρυξη Υποτροφίες HELMERA 2022-2023

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το από 03-05-2022 δελτίο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMERA) που αφορά στην προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές...

Ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για Master 2 στη Γαλλία, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. 30302/09-06-2022 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που αφορά στη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Δ.Π.Μ.Σ. “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” – Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται η Προκήρυξη του Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ. ΠΜΣ_22-23

Πρόγραμμα ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Επισυνάπτονται για ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’ αριθμ. 29199/25-05-2022, 29076/20-05-2022 και 29077/20-05-2022 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορούν σε Πρόγραμμα...

Διαδικτυακή Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης – 25/5/2022

Το νεοσύστατο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την Τετάρτη 25 Μαΐου και ώρα 11:00 διαδικτυακή εκδήλωση, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εργασίες (Ι.Ν.Ε.)...

Αξιολογήσεις διδακτικού έργου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Οι αξιολογήσεις του διδακτικού έργου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκινά στις 20/5/2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10/6/2022. Ο σύνδεσμος της αξιολόγησης είναι: qau.uowm.gr