Συνάντηση με φοιτητές και αποφοίτους για την Αξιολόγηση – Πιστοποίηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Από τη Γραμματεία του Τμήματος έχει αποσταλεί email (στον ιδρυματικό λογαριασμό) σε ορισμένους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος για συνάντηση με τον Πρόεδρο και τη...

Κινηματογραφική προβολή

Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ διοργανώνει την προβολή της ταινίας “Το τέλειο χτύπημα” (The Best Offer)...

Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που θα πρωτεύσουν/διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2023

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του ΙΚΥ χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που θα πρωτεύσουν/ διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2023. Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο...

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Παραγωγή βιο-υδρογόνου βασισμένη σε καλλιέργειες κυανοφυκών με χρήση υγρών αποβλήτων ως υπόστρωμα»

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένων_Διδασκόντων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002)

Ημέρα Συμβουλευτικής των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αγαπητοί φοιτητές, τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση για ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος...

Προκηρύξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση Erasmus

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας οι εξής προκηρύξεις που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Παρουσίαση εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος “Τεχνολογία Ενεργειακών Πρώτων Υλών”

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Τεχνολογία ενεργειακών πρώτων υλών” και στην προσπάθεια εξωστρέφειας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση εργασιών των φοιτητών  στην αίθουσα ΒΠ_1.10 στο...