Υποτροφίες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ

Υποτροφίες Υπουργείου Οικονομικών με έσοδα του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Ε.Δ.Ι.Π. και μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής...

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2021-2022 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, θα λειτουργήσει στο Τμήμα...

Τμήμα Χημικών Μηχανικών: Κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022. Πρόγραμμα εξετάσεων

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. B.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

«Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας», που διοργανώνει η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης σε συνεργασία με τον επιστημονικό φορέα Orlando LGBT- Ψυχική υγεία χωρίς στίγμα

Ανακοίνωση για το «Εργαστήρι Ευαισθητοποίησης Φύλου και Σεξουαλικότητας», που διοργανώνει η ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης σε συνεργασία με τον επιστημονικό φορέα Orlando LGBT- Ψυχική υγεία χωρίς στίγμα....

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, μέσω της...

Ενημερωτική εκδήλωση της τοπικής επιτροπής της IAESTE του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Γνωρίζοντας την IAESTE Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19.30 στην ενημερωτική εκδήλωση της τοπικής επιτροπής της IAESTE του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας...

Αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω απουσίας του διδάσκοντα

Παρακάτω αναφέρονται οι αναπληρώσεις των μαθημάτων που αναβλήθηκαν λόγω απουσίας του διδάσκοντα: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (θεωρία) Παρασκευή 3/12/2021 ώρα 13:00-15:00, Αίθουσα Α3, Κτίριο ΧΜ,...

Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Επεξεργασία στέμφυλων για παραγωγή μεθανίου και χρήση αυτού σε κυψέλες καύσιμου στερεού οξειδίου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Προκήρυξη μιας θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αξιοποίηση αγροκτηνοτροφικών και οικιακών αποβλήτων για παραγωγή βιοκαυσίμων»

Προκήρυξη Αίτηση ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ