Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη για τη θέση του εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ

Συμπληρωματική δήλωση μαθημάτων

Οι φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να συμπληρώσουν – τροποποιήσουν τις δηλώσεις των μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 από 19-11-2020 μέχρι...

Διαδικτυακή συνάντηση με τη Γραμματεία

Αγαπητοί φοιτητές, καθιερώνεται η εβδομαδιαία συνάντηση της Γραμματείας του Τμήματος με τους φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς, με σκοπό την απάντηση σε ερωτήματα και επίλυση των προβλημάτων...

Πρόσκληση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε webinar

Πρόσκληση φοιτητικής κοινότητας Η ΜΟΔΙΠ του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες των ακαδημαϊκών Τμημάτων...

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Παρακαλούνται οι φοιτητές να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο το ιδρυματικό τους email για την επικοινωνία τους με τη Γραμματεία του Τμήματος. Για τυχόν απορίες σχετικά με...

Ενημέρωση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2020-2021 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Η Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 θα λειτουργήσει στο Τμήμα...