Χαιρετισμός Προέδρου

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Εκ μέρους των Καθηγητών και του προσωπικού του Τμήματος μας σας καλωσορίζω στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι σπουδές που επιλέξατε σας ανοίγουν ένα τεράστιο παράθυρο προοπτικών και ευκαιριών. Με βάση το Άρθρο 8 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 99 (ΦΕΚ 187/05-11-2018, τεύχος Α’), έχουν ρυθμιστεί τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού. Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική.

Η Χημική Μηχανική είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος. Έτσι, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις επιχειρεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με σκοπό να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια στους αποφοίτους μας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ανακηρύσσονται Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί και εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το Τμήμα μας προσφέρει, επίσης, πρόγραμμα δευτέρου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης καθώς και πρόγραμμα τρίτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγεί στην απονομή διδακτορικού διπλώματος.

Οι Καθηγητές και το προσωπικό του Τμήματος μας θα είναι δίπλα σας και θα σας συμβουλεύουν και καθοδηγούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,
Ευθύμιος Τάγαρης
Αναπληρωτής Καθηγητής