Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες (ΕΚΟ).

Φορείς Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

https://myfeo.uowm.gr/