Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις, και ανάγκες (ΕΚΟ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

https://myfeo.uowm.gr/