Διεύθυνση

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών Αποβλήτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κοίλα,  Κοζάνης

ΤΚ 501 50

 

Διευθύντρια

Τηλ: +30 2461068015 – 028

e-mail: eamanatidou@uowm.gr

 

Εργαστήριο:

Τηλ:+30 2461068011 – 012

e-mail: waterlab3@uowm.gr

 

Map: https://goo.gl/maps/JJsCgKCYQ9euv3gd6