Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νομοθετικό καθεστώς:

Στους αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Και ΑΣΠΑΙΤΕ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει κάθε Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, οι κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 2020-2021 δεν θα διεξαχθούν λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον κορονοϊό και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της διασποράς του.