Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νομοθετικό καθεστώς:

Στους αποφοίτους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. Και ΑΣΠΑΙΤΕ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής με συμμετοχή τους σε ειδικές εξετάσεις που διεξάγει κάθε Τμήμα, τηρώντας διαδικασίες που ορίζει η εθνική νομοθεσία. Το πλήθος των εισακτέων αυτών ανέρχεται στο 12% των εισακτέων (μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων) ανά ακαδημαϊκό έτος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στο Τμήμα επιλογής τους από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

Σε εφαρμογή της απόφασης υπ’ αριθμ. 48918/Ζ1/28-04-2021 (Β’ 1818) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών οι κατατακτήριες εξετάσεις των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  1. Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.00)

 

  1. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ – Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.30)

 

  1. Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ – Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Ώρα: 09:00 – 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ 109 (Ώρα Προσέλευσης 8.30)