Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει το συνεργατικό ερευνητικό έργο Nanohybrid

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συντονίζει το συνεργατικό ερευνητικό έργο Nanohybrid. Το έργο αποσκοπεί στη μετατροπή των δασικών και γεωργικών αποβλήτων σε...

Τσεχία: Χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024

Ανακοινώνεται το υπ’ αριθμ. 17266/Ζ1/19-02-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών για θερινά προγράμματα σλαβικών σπουδών 2024. Στον παρακάτω σύνδεσμο...

Διαδικτυακός τόπος του προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ των EEA-Grants

Ανακοινώνεται η δημιουργία δικτυακού τόπου του Προγράμματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ των EEA-Grants https://eeagrants-watermanagement.gr/

Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2024-2025 στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών...

Προανακοινώσεις προγραμμάτων υποτροφιών ΙΚΥ

Ανακοινώνεται επιστολή και προανακοίνωση για τα κάτωθι προγράμματα: α. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το...

Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλαίσιο του Έργου “Computing Power Goes Green”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο του Έργου “Computing Power Goes Green” με κωδικό ΟΠΣ 5129748, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εδαφικής Διασυνοριακής...