Ανακοίνωση διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου Ι.Κ.Υ.

Ανακοίνωση διαδικτυακού ενημερωτικού σεμιναρίου (webinar) που διοργανώνει το Ι.Κ.Υ. την Πέμπτη 3.11.2022, αναφορικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό...

Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 81096/Ζ1/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό.

Κληροδότημα “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ” για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία με διαγωνισμό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, στην Φυτοπαθολογία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ...

Προκήρυξη μιας θέσης ερευνητή μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Εφαρμογή καινοτόμων συνθετικών οδών προς ανάπτυξη και αξιολόγηση...

Ανακοίνωση Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών για Master 2 στη Γαλλία, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται για ενημέρωση το υπ’ αριθμ. 30302/09-06-2022 έγγραφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που αφορά στη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος...

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα χορήγησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο...