Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα χορήγησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο...

Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών / φοιτητριών για χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, σε προπτυχιακούς φοιτητές / προπτυχιακές φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

4η Προκήρυξη κινητικότητας Φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων η Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών. Στον ακόλουθο...

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας

δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-2020»

Ανακοίνωση του ΙΚΥ που αφορά στην παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε...

Προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Erasmus+)

Επισυνάπτεται η προκήρυξη που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Erasmus+). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ...