Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών / φοιτητριών για χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, σε προπτυχιακούς φοιτητές / προπτυχιακές φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ