Ανακοίνωση και Πρόσκληση ΙΚΥ για πρόγραμμα Υποτροφιών Διδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων η Πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο:   https://share.uowm.gr/download/0668bf6ff68f308aa69b31371852dec190d5.html θα βρείτε τα συνημμένα αρχεία.