Προκαταρκτική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα

Προκαταρκτική πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση υποψήφιου διδάκτορα στο ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Θεσσαλονίκη) που θα απασχοληθεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο την ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών υλικών και καινοτόμων...

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου”

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου” παρατείνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023. Ιστοσελίδα Δ.Π.Μ.Σ.: https://hydrogen.uowm.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Υποτροφίες του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου ακαδ. έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 76792/Ζ1/11-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά σε υποτροφίες του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης...

Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Al-Azhar της Αιγύπτου

Ανακοινώνεται για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 76779/Ζ1/11-07-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά σε υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Al-Azhar...

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023