Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που θα πρωτεύσουν/διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2023

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα του ΙΚΥ χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που θα πρωτεύσουν/ διακριθούν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2023. Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο...

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ερευνητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Παραγωγή βιο-υδρογόνου βασισμένη σε καλλιέργειες κυανοφυκών με χρήση υγρών αποβλήτων ως υπόστρωμα»

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένων_Διδασκόντων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ (002)

Προκηρύξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για πρακτική άσκηση Erasmus

Στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Ιδρύματός μας οι εξής προκηρύξεις που αφορούν στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Αναμόρφωση του βιοελαίου παρουσία ατμού με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων για την παραγωγή υδρογόνου» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ 657Τ469Β7Κ-Β7Ζ

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω υβριδικών ηλιακών συστημάτων και οργανικού κύκλου Rankine» στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΧΜ ΡΡΤΥ469Β7Κ-Λ14

Προκήρυξη μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Προκήρυξη μιας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό...