Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος “Γενική και Ανόργανη Χημεία”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Γενική και Ανόργανη Χημεία” του 1ου εξαμήνου θα γίνουν την Παρασκευή, 02-10-2020 και ώρα 09:00 – 11.00