Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Εργαστήριο) (1ου εξαμήνου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εγγραφές σε τμήματα για το εργαστήριο ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Θα πραγματοποιηθούν ως εξής :

  1. Έκδοση κωδικών από το https://uregister.uowm.gr/  με ενεργοποίηση  λογαριασμού.
  2. Είσοδος στο https://eclass.uowm.gr/  με τους κωδικούς του https://uregister.uowm.gr/.
  3. Χαρτοφυλάκιο και  επιλογή  (κλίκ)  στο  Τεχνικό Σχέδιο  (CHEMENG 177)
  4. Επιστροφή στο χαρτοφυλάκιο,  επιλογή  του μαθήματος Τεχνικό Σχέδιο  (CHEMENG 177)
  5. Στην αριστερή στήλη  υπάρχει  η  επιλογή  Ομάδες  χρηστών.
  6. Μετά την είσοδο στην επιλογή Ομάδες  χρηστών  επιλέγετε  τμήμα.
  7. Υπάρχουν δύο  τμήματα  και  μπορούν  να  εγγράψουν  είκοσι  άτομα  το  κάθε  τμήμα.
  8. Η διαδικασία  εγγραφών  στα  τμήματα  θα  είναι  μία  δυναμική  διαδικασία  δηλ. εάν απαιτηθεί θα  προστεθούν και  νέα  τμήματα.
  9. Τα μαθήματα  θα  αρχίσουν  την  Τετάρτη  14-10-20  σύμφωνα  με  την  εγγραφή την αίθουσα  Α4.

Ο Καθηγητής