Αναπλήρωση μαθήματος Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Κυκλική Οικονομία

Το μάθημα “Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Κυκλική Οικονομία” που χάνεται λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθεί την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 14.00-17.00 στην αίθουσα του μαθήματος chemeng4.
Η διδάσκουσα
Σταυρούλα Τσιτσιφλή