Αναβολή μαθήματος Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

Αγαπητοί  φοιτητές

Το  μάθημα “εισαγωγή στη χημική μηχανική”  στις 13 και 14 /11/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτης υποχρέωση του διδάσκοντα.

Δρ. Ζαχαρίας Φροντιστής