ΔΠΜΣ “Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων” – παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διεθνές Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών “Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων” παρατείνονται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Μπορείτε να δείτε την αρχική ανακοίνωση της προκήρυξης του ΠΜΣ: https://food-quality.uowm.gr