Προκήρυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σε συνεργασία με το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει 7 καινοτόμα σύγχρονα ναυτιλιακά προγράμματα με σκοπό να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη συνεχώς εξελισσόμενη και ανταγωνιστική αγορά της ναυτιλίας.
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζομένους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, σε απόφοιτους ναυτικών και ναυτιλιακών σχολών και σε στελέχη που στοχεύουν να ενταχθούν στη ναυτιλιακή αγορά.

 

Προκήρυξη Ναυτιλιακών Προγραμμάτων στις θεματικές ενότητες:
1. Διεθνής κώδικας ISM
2. Διεθνής κώδικας ISPS
3. T.M.S.A
4. Ship Operation
5. Ναυτικό & Ναυτιλιακό δίκαιο
6. Damage stability
7. Ναυτική Μετεωρολογία

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ: https://kedivim.uowm.gr/