Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν για το αριθμ. 34404/Ζ1/09-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Υποτροφίες χωρών αλλοδαπής_Έλληνες υπηκόους_2020-2021