Συνέδριο Παθητικών Κτιρίων – nZEB Roadshow – Κοζάνη

Το nZEB Roadshow είναι ένα από τα πιο σημαντικά και επίκαιρα ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, και το...

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Για κάθε φοιτητή η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η κατανομή των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, τα...

Κινηματογραφική προβολή

Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του ΠΔΜ διοργανώνει την προβολή της ταινίας “Ο Ψαλιδοχέρης” του Tim Burton. Η...

Σεμινάριο στο πλαίσιο του μαθήματος “Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Κυκλική Οικονομία”

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Κυκλική Οικονομία” θα προσκληθεί ο Δρ. Ευάγγελος Δεληκωνσταντής, managing director της εταιρείας AristEng με έδρα το Λουξεμβούργο,...

Ημερίδα με τίτλο “Ενέργεια – Περιβάλλον – Διαχείριση κρίσεων κατά την ενεργειακή μετάβαση” στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον”

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση του Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», καθηγητή Κωνσταντίνου Τσανακτσίδη, στην ημερίδα με τίτλο “Ενέργεια – περιβάλλον...

WORKSHOP: “PURSUING SOCIETAL TRANSFORMATION IN COAL MINING REGIONS THROUGH EDUCATION AND KNOWLEDGE TRANSFER”

Επισυνάπτεται ανακοίνωση του WORKSHOP: “PURSUING SOCIETAL TRANSFORMATION IN COAL MINING REGIONS THROUGH EDUCATION AND KNOWLEDGE TRANSFER”, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, στην...

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επισυνάπτονται: Η Πράξη...

Εκλογές για ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επισυνάπτονται: Η Πράξη...