Ανακοίνωση για το μάθημα «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και Βελτιστοποίησης Διεργασιών»

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια του μαθήματος: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Σύνθεσης και Βελτιστοποίησης Διεργασιών» θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των απαλλακτικών εργασιών των φοιτητών / τριων την προσεχή Δευτέρα 27/05 στην αίθουσα Β1_10 της Πανεπιστημιούπολης ΖΕΠ Κοζάνης.

Οι διδάσκοντες:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης
Δρ. Χρήστος Κυρικλίδης