Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2023-2024
Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές για το στεγαστικό επίδομα-2023-2024
Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024